1. 1
  2. 2
AV A439142
Serie 755i/760i, mit ROPS, biegsam, (ab Baujahr 2020)
1'006.00 CHF
auf Anfrage
AV A425274
Serie 423 biegsam, mit ROPS
742.00 CHF
auf Anfrage
AV A36080
Serie 528/530 und 600, mit ROPS, biegsam
867.00 CHF
auf Anfrage
AV A35670
Serie 528/530, 600 mit Kabine LX, DLX, biegsam
867.00 CHF
auf Anfrage
AV A36081
Serie 528/530 und 600, biegsammit ROPS + Kotflügel hinten
867.00 CHF
auf Anfrage
AV A439143
Serie 735 mit Kabine LX/DLX, biegsam, ab Baujahr 2020, 12" Bereifung
1'006.00 CHF
auf Anfrage
AV A36142
R-Serie, mit ROPS
924.00 CHF
auf Anfrage
AV A35669
Serie 528/530, 600 mit Kabine LX, DLX & Kotflügel, biegsam
867.00 CHF
auf Anfrage
AV A439145
Serie 755i/760i, mit Kabine LX/DLX, biegsam, ab Baujahr 2020, 15" Bereifung
1'006.00 CHF
auf Anfrage
AV A438664
Serie 860i, mit ROPS, biegsam
1'006.00 CHF
auf Anfrage
  1. 1
  2. 2